• De Stage voor Traditionele Volksmuziek vindt plaats van zondag 21 augustus t.e.m. donderdag 25 augustus 2022 in Gooik. Als deelnemer ben je welkom vanaf zaterdag 20 augustus om 17 uur ten vroegste en kan je blijven tot vrijdag 26 augustus om 12 uur.

 • De sessies zijn dagelijks van 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur met telkens een half uur koffie- en theepauze in de voor- en namiddag (uitgezonderd de eerste dag wanneer iedereen wordt verwelkomd om 10 uur).

 • Het gevraagde niveau, de inhoud en benodigdheden van een sessie zijn in de omschrijving terug te vinden. Alle sessies zijn toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar, tenzij anders vermeld in de omschrijving van de sessie.

 • De kinder- en jeugdsessies zijn er alleen voor kinderen met een ouder of volwassen begeleider die zelf deelneemt aan één van de sessies. Jongeren onder de 16 jaar kunnen alleen deelnemen indien een volwassen begeleider de volledige verantwoordelijkheid voor hen draagt omdat de organisatie geen opvang voorziet buiten de sessies. Op het inschrijvingsformulier van de jongere vul je de naam van de begeleider in. Als begeleider schrijf je je ook apart in voor een sessie.

 • Inschrijven voor een stagesessie kan enkel online via www.stagegooik.be/inschrijven vanaf zaterdag 26 maart om 10 uur. De inschrijving voor een stagesessie is pas geldig nadat (1) vzw Muziekmozaïek deze schriftelijk heeft bevestigd per mail en (2) de deelnemer binnen 5 werkdagen na bevestiging het inschrijvingsgeld heeft betaald op het vermelde rekeningnummer. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 • Deelnameprijs: Je betaalt in het totaal voor je deelname aan een sessie** gedurende vijf dagen, drie vers bereide maaltijden per dag, koffie & thee tijdens de pauzes, overnachting op één van de campings met sanitaire voorzieningen, deelname aan de extra workshops, toegang tot de concerten & bals van folk on stage en natuurlijk tonnen ambiance: 150 euro ▷ kinderen t.e.m. 12 jaar (geboren 2010 of later), 290 euro ▷ eerste gezinslid (> 12 jaar), 275 euro ▷ vanaf het tweede gezinslid* (> 12 jaar), 250 euro ▷ deelname zonder maaltijden (> 12 jaar)
  ▷ Betalende abonnees van het tijdschrift Folk of wie bij inschrijving een abonnement neemt, krijgen een korting van 5 euro op de deelnameprijs per abonnement.
  *gezinsleden zijn ouders en kinderen die op hetzelfde adres woonachtig zijn, waarvan de kinderen nog ten laste zijn en niet ouder dan 25 jaar zijn.
  **bij bepaalde sessies wordt een extra kost aangerekend voor het gebruik van materiaal, te betalen aan de lesgever zelf bij aanvang van de stage. Dit wordt vermeld in de omschrijving van de sessie.

 • Per sessie is een maximum aantal deelnemers toegelaten, dit staat telkens vermeld bij de omschrijving. De sessies worden afgesloten als het maximum aantal deelnemers is bereikt. Als een sessie volzet is, verschijnt er “wachtlijst” naast. Je kan dan inschrijven voor een andere sessie waar wel nog plaatsen zijn of op de wachtlijst van deze die volzet is. Als er een plaats vrijkomt, word je verwittigd dat je toch kan deelnemen.

 • Het is mogelijk om je inschrijving nog te annuleren, dit kan enkel per mail naar stage@muzmoz.be. Bij annulatie vóór maandag 4 juli 2022 wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald mits afhouding van 20 euro administratiekosten per inschrijving. Bij annulatie vóór woensdag 20 juli 2022 wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald mits afhouding van 30 euro administratiekosten per inschrijving. Bij annulatie na dinsdag 19 juli 2022 wordt het inschrijvingsgeld volledig ingehouden als annuleringsvergoeding. Indien je ziek bent en daardoor niet kan deelnemen, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald mits afhouding van 30 euro administratiekosten. Hiervoor dien je over een medisch attest te beschikken.

 • Vzw Muziekmozaïek behoudt zich het recht om een sessie te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Deelnemers krijgen de kans om voor een andere sessie in te schrijven of krijgen hun inschrijvingsgeld terug.

 • Alle gedetailleerde praktische informatie van de stage ontvangen de deelnemers in aanloop van de stage. De algemene informatie is terug te vinden op www.stagegooik.be/info.

 • Overnachten kan op één van onze campings. Op de campings wordt geen stroom voorzien, in de leslokalen kan je je gsm of elektronisch toestel opladen indien nodig. Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig vlakbij de campings. De campings zijn enkel toegankelijk voor deelnemers aan de stage vanaf zaterdag 20 augustus om 17 uur tot vrijdag 26 augustus om 12 uur.

 • Parkeren kan enkel op de daarvoor voorziene parkeerweides en -plaatsen. Er mogen zeker geen auto’s geparkeerd worden op de campings, op de parking aan de basisschool en het gemeentehuis en op de parking van het bejaardentehuis naast de uidekrij, noch op de toegang er naartoe. Auto’s van deelnemers die verkeerd geparkeerd staan, zullen worden weggetakeld.

 • Tussen 22 uur en 8 uur respecteert iedereen op de camping een absolute stilte uit respect voor de nachtrust van de buurtbewoners. Wie zich daar niet aan houdt, kan door de organisator van de stage worden uitgesloten, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Hetzelfde geldt voor deelnemers die worden betrapt op baldadigheden of overlast.

 • Tijdens de stage worden ter plaatse iedere dag 3 verse maaltijden klaargemaakt. Om praktische redenen worden enkel uitzonderingen gemaakt voor deelnemers met allergieën en vegetariërs. De deelnemers dienen dit op voorhand bij inschrijving te melden. Alle deelnemers nemen eigen eetgerei (bestek, bord, drinkbeker, soepkom, keukenhanddoek) mee en wassen dit zelf af in de voorziene afwasplaats.

 • Eigen drank meebrengen is niet toegelaten, bij de maaltijden is er gratis water voorzien of kan er drank aangekocht worden.

 • Dieren zijn niet toegelaten, behalve assistentiehonden.

 • Alleen akoestische, onversterkte instrumenten zijn toegelaten. Buiten mag er niet op cajón of andere slagwerkinstrumenten gespeeld worden om het buurtlawaai te beperken.

 • Binnen geldt overal een rookverbod.

 • Iedereen ruimt zijn eigen afval op en sorteert het in de daartoe voorziene vuilbakken. Deelnemers dienen de leslokalen en het sanitair proper achter te laten. Dank u!

 • Enkel de concerten in de Sint-Niklaaskerk en de folkbals in de zaal Familia, onder de noemer ‘folk on stage‘, zijn toegankelijk voor bezoekers die niet ingeschreven zijn. Voor het concert wordt toegangsgeld gevraagd, de folkbals zijn gratis.

 • Deelname aan de Stage voor Traditionele Volksmuziek geschiedt op eigen risico. Vzw Muziekmozaïek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade aan personen en/of goederen of gebeurlijke ongevallen.

 • Deelnemers en niet-ingeschreven bezoekers die schade berokkenen aan op het evenement aanwezige materiaal of personen moeten deze schade binnen de 7 dagen vergoeden aan de eigenaar. Bij dispuut wordt een proces verbaal opgesteld.

 • Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de interne organisatie, deze worden niet doorgegeven aan derden. Je kan je gegevens steeds wijzigen of laten verwijderen door contact op te nemen met Muziekmozaïek. Deelnemers die de nieuwsbrief van de Stage voor Traditionele Volksmuziek willen ontvangen, kunnen dit aangeven bij inschrijving.

 • Tijdens de stage worden foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen online geplaatst worden als sfeerbeelden op de website (www.stagegooik.be & www.muziekmozaiek.be) en de Facebookpagina (www.facebook.com/stagegooik). Indien je niet wil dat een foto of video waar je op staat gepubliceerd wordt, kan je dit melden aan Muziekmozaïek of bij je inschrijving.

 • De Stage voor Traditionele Volksmuziek wordt georganiseerd door vzw Muziekmozaïek, Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik.

Update op 23 maart 2022