De algemeene voorwaarden worden nog in de loop van juni verder bijwerkt op basis van het scenario van de stage volgens de geldende COVID-19-maatregelen.

 • De Stage voor Traditionele Volksmuziek vindt plaats van zaterdag 21 augustus t.e.m. woensdag 25 augustus 2021 in Gooik.

 • Het gevraagde niveau, de inhoud en benodigdheden van een sessie zijn in de omschrijving terug te vinden. Alle sessies zijn toegankelijk voor deelnemers vanaf 16 jaar, tenzij anders vermeld in de omschrijving van de sessie.

 • De kinder- en jeugdsessies zijn er alleen voor kinderen met een ouder of volwassen begeleider die zelf deelneemt aan één van de sessies. Jongeren onder de 16 jaar kunnen alleen deelnemen indien een volwassen begeleider de volledige verantwoordelijkheid voor hen draagt omdat de organisatie geen opvang voorziet buiten de sessies. Op het inschrijvingsformulier van de jongere vul je de naam van de begeleider in.

 • Inschrijven voor een stagesessie kan enkel online via www.stagegooik.be/inschrijven. De inschrijving voor een stagesessie is pas geldig nadat (1) vzw Muziekmozaïek deze schriftelijk heeft bevestigd per mail en (2) de deelnemer binnen 5 werkdagen na bevestiging het inschrijvingsgeld heeft betaald op het vermelde rekeningnummer. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

 • Per sessie is een maximum aantal deelnemers toegelaten, dit staat telkens vermeld bij de omschrijving. De sessies worden afgesloten als het maximum aantal deelnemers is bereikt. Indien er een sessie dus niet meer in de lijst op het inschrijvingsformulier staat, betekent dit dat deze inmiddels al volzet is. Je kan dan inschrijven voor een andere sessie. Als je absoluut geen andere sessie wil volgen, kan je ervoor kiezen om op de wachtlijst in te schrijven. Als er een plaats vrijkomt, word je verwittigd dat je toch kan deelnemen.

 • Vzw Muziekmozaïek behoudt zich het recht om een sessie te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. Deelnemers krijgen de kans om voor een andere sessie in te schrijven of krijgen hun inschrijvingsgeld terug.

 • Alle gedetailleerde praktische informatie en geldende COVID-19-maatregelen van de stage ontvangen de deelnemers in aanloop van de stage. De algemene informatie is terug te vinden op www.stagegooik.be/info.

 • Parkeren kan enkel op de voorziene weide aan de Gooikeveldstraat (ter hoogte van nr. 19), aan één kant van de Gooikeveldstraat (van de Wijngaardstraat tot de kruising met de Zijpstraat), op de weide in de Wijngaardstraat schuin tegenover de Uidekrijstraat en op de parking tussen de Gooikeveldstraat en de Bronnenweg. Er mogen zeker geen auto’s geparkeerd worden op de parking aan het gemeentehuis & de spiegeltent en op de parking van het bejaardentehuis naast de Uidekrij, noch op de toegang er naartoe. Auto’s van deelnemers die verkeerd geparkeerd staan, zullen worden weggetakeld.

 • Dieren zijn niet toegelaten, behalve assistentiehonden.

 • Alleen akoestische, onversterkte instrumenten zijn toegelaten. Buiten mag er niet op cajón of andere slagwerkinstrumenten gespeeld worden om het buurtlawaai te beperken.

 • Binnen geldt overal een rookverbod.

 • Iedereen ruimt zijn eigen afval op en sorteert het in de daartoe voorziene vuilbakken. Deelnemers dienen de leslokalen en het sanitair proper achter te laten. Dank u!

 • Deelname aan de Stage voor Traditionele Volksmuziek geschiedt op eigen risico. Vzw Muziekmozaïek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade aan personen en/of goederen of gebeurlijke ongevallen.

 • Deelnemers en niet-ingeschreven bezoekers die schade berokkenen aan op het evenement aanwezige materiaal of personen moeten deze schade binnen de 7 dagen vergoeden aan de eigenaar. Bij dispuut wordt een proces verbaal opgesteld.

 • Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de interne organisatie, deze worden niet doorgegeven aan derden. Je kan je gegevens steeds wijzigen of laten verwijderen door contact op te nemen met Muziekmozaïek. Deelnemers die de nieuwsbrief van de Stage voor Traditionele Volksmuziek niet willen ontvangen, kunnen dit aangeven bij inschrijving.

 • Tijdens de stage worden foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen online geplaatst worden als sfeerbeelden op de website (www.stagegooik.be & www.muziekmozaiek.be) en de Facebookpagina (www.facebook.com/stagegooik). Indien je niet wil dat een foto of video waar je op staat gepubliceerd wordt, kan je dit melden aan Muziekmozaïek of bij je inschrijving.

 • De Stage voor Traditionele Volksmuziek wordt georganiseerd door vzw Muziekmozaïek, Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik.

Update op 10 juni 2021